سنگ مرمریت کرم دهبید شایان - تایل و اسلب

آنالیز فیزیکی
سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در ابعاد تایل و اسلب با ضخامت 2 سانتیمتر کامل، جهت پروژه های داخلی و صادرات در کارخانه راد استون( ارم سنگان) به صورت تخصصی و انبوه در حال تولید است.
سنگ مرمریت دهبید شایان با ضخامت های مختلف بصورت شمش، پله 3 سانتیمتر و 4 سانتیمتر برای پله های معمولی و پله گردان از تولیدات کارخانه است. در کنار سنگ های تایل و اسلب، تولید سنگ های ابزاری همانند شومینه، گلدان، روشویی، سراهی و ... از سنگ دهبید شایان در دستور کار تولید قرار دارد.