صفحه ابزاری

در کنار سنگ های تایل و اسلب، تولید شمش و سنگ های ابزاری همانند شومینه، گلدان، روشویی، سراهی و ... از سنگ دهبید شایان در دستور کار تولید در کارخانه راد استون (ارم سنگان سابق) قرار دارد.