غرفه های تئاتر سنگی در نمایشگاه ورونا (مارمومک Marmomacc)

در سالن ۱ نمایشگاه ورونای امسال (2018) رافائلو گالیتو به عنوان طراح و وینچنزو پاوان به عنوان معمار، سرپرستی سالن تئاتر سنگ ایتالیایی را بر عهده داشتند. طراح و معمار این پـروژه با قــرار دادن ســــنگ و آب کنار یـکدیگر سعی در خلق ایده هایی نو داشتند.

تئاتر سنگ ایتالیایی در سال جاری از پنج بخش تشکیل شده بود، دو بخش برای طراحی محصول، یک بخش با تمرکز بر معماری، یکی با هویت هنری و آخری نیز رستوران نویسندگان (Ristorante d'Autore) بودند. با توضیحی کوتاه در مورد هریک از بخش ها همراه می شویم:
  • مایع، جامد، سنگ: به دنبال ارتقاء طرح های گذشته برای مبلمان و لوازم جانبی مورد استفاده در حمام ها، سوناها، اسپاها و حمام های معدنی با استفاده از سنگ طبیعی.
  • معماری برای آب: نمایانگر و بازتاب المان ها و طرح های معماری که در محوطه بزرگی از سالن ۱قرار داشت.
  • سنگ + برند: شامل محصولات برندهای برتر در دنیای طراحی و یا طراحی داخلی مبلمان.
  • راه های هنر: شامل فضاهای اختصاص داده شده به آب در سالن که بوسیله "هنر طراحی مسیر" طراحی شده بود و از چندین هنرمند بین المللی در این بخش استفاده گردیده بود.
  • رستوران نویسندگان (Ristorante d'Autore): پروژه ای است که تجارب آشپزی ایتالیایی به همراه آب را در ابعاد مختلف آن مانند شکل، رنگ، صدا و جریانهای جاری تجربه می کند.