کشورهای حاضر در نمایشگاه ورونا ایتالیا(مارمومک Marmomacc)

بعد از ایتالیا که میزبان این نمایشگاه بود و همچنین بیشترین غرفه ها را به خود اختصاص داده بود کشورهای حاضر در نمایشگاه به ترتیب تعداد غرفه داران عبارت بودند  از:
  • چین با ۳۰۶ شرکت که عمدتا در بخش ابزارآلات ، ساینده ها و مواد شیمیایی فعال بودند. اکثرا غرفه آرایی خاصی نداشتند و در غرفه های کوچک پیش ساخته حاضر بودند.
  • ترکیه با ۱۲۷ شرکت سومین کشور در این دسته بندی بود . شرکت های ترک در سالن ۱۰ نمایشگاه ورونا با حضوری یکپارچه و یک دست حضور داشتند و این یکپارچگی در قیمت گذاری نیز بسیار مشهود بود. آنچه در سالن ۱۰ جلب نظر می نمود حضور شرکت های بزرگ ترکیه همچون متامار و ایلتاش بود. مرمریت های خاکستری و طوسی بیشترین متریال از طرف این کشور در نمایشگاه امسال بود.
  • کشور هند با 77 شرکت در این دسته بندی در رتبه چهارم قرار داشت. شرکت های هندی عموما گرانیت های این کشور را در معرض فروش قرار داده بودند. شرکت های هندی از نظر غرفه آرایی سیاستی نزدک به چینی ها را دنبال کرده بودند.
  • کشور پرتقال با ۶۷ شرکت در رتبه پنجم قرار داشت . این کشور در تمامی حوزه ها از قبیل تولید ماشین آلات، ابزارها و سنگ ساختمانی حضور داشت.
  • همچنین کشور ایران از نظر تعداد شرکت های حاضر در تمایشگاه با ۲۳ شرکت در رتبه دهم قرار داشت.
لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه ورونا به ترتیب ۱۵ رتبه ی اول به شرح ذیل می باشد:

ایتالیا 606 شرکت، چین 306 شرکت، ترکیه 127 شرکت، هند 77 شرکت، پرتقال 67 شرکت، اسپانیا 49 شرکت، یونان 44 شرکت، برزیل و آلمان 40 شرکت، مصر 33 شرکت، ایران 23 شرکت، کره جنوبی 16 شرکت، بلژیک 13 شرکت، فرانسه و آمریکا 11 شرکت، لهستان 10 شرکت و عمان 9 شرکت.