گفتگو با فلاویو مارابلی رییس افتخاری انجمن سنگ ایتالیا

فلاویو مارابلی
سؤال: کمی درباره ی مارمومکینه توضیح بدهید.
مارابلی: مارمومکینه؛ اسمی با قدمت درخور توجه است که با سابقه ی آن به بیش از ۲۲ سال می رسد.
سؤال: مطلع شدم که شما رییس افتخاری مارمومکینه هستید، ریاست افتخاری مارمومکینه به چه معنی است؟
مارابلی: ریاست بر مارمومکینه باید به صورت قانونی و در دوره های مشخصی تغییر پیدا کند. دوره ی زمانی ریاست مارمومکینه در ایتالیا دو دوره ی ۵ ساله است که من قبلا این دو دوره را گذرانده ام. بعد از آن مفتخر به احراز پست ریاست افتخاری آن شدم که این دوره هم می تواند تا ۱۰ سال به درازا بیانجامد.
سؤال: پرسش ها را کمی خصوصی تر و درباره ی خودتان ادامه دهیم. آیا شما در صنعت سنگ، معدن، کارخانه و تجارت آن دارای سابقه هستید و یا گذشته ای غیر مرتبط با سنگ دارید؟
مارابلی: پدرم، خیلی وقت پیش مؤسس انجمنی درباره ی سنگ بوده است. تا ۲۰ سال پیش انجمن های زیادی در حوزه - ی سنگ در ایتالیا وجود داشت، که ۳ یا ۴ تا از این انجمن ها به طور مستقیم مرتبط با تکنولوژی سنگ و ماشین آلات مربوطه بود. از این انجمن ها و مجموعه ها، برخی را که به گستره ی خود سنگ  تعلق داشتند یا جذب کردیم یا هم بسته شدند. به طوری که در حال حاضر و در سراسر ایتالیا همین یک انجمن به صورت فراگیر فعالیت  می نماید.
سؤال: این تغییر و تحولات چقدر طول کشید؟
مارابلی: این رویکرد که باید همه تحت یک مجموعه واحد قرار بگیرند، حدود ۲۲ سال به طول انجامید. مدیران انجمن  های دیگر در حال از دست دادن موقعیت خودشان بودند، از طرفی چون مجاب کردن خود و اعضای مجموعه هایشان به این هم گرایی گسترده زمان زیادی نیاز داشت، این دوره ی انتقالی به پروسه ای زمان بر تبدیل شد. انجمن سنگ ایتالیا یک مجموعه ی واسطه است؛ از یک سو طرف صحبت دولت در حوزه ی سنگ است و از دیگر سو نماینده ی معادن، ماشین آلات و کلیه ی کارخانجات مربوط به آن است. به طوری که این انجمن به عنوان نماینده ی کل صنعت سنگ ایتالیا طرف گفت وگو های مستقیم دولت ایتالیا با سایر دولت ها و به عنوان نمونه؛ همین الان و در ایران است.
سؤال: به نظر می آید که شما اصالتا فردی مرتبط با سنگ نبوده اید، در حالی که الان رییس آن هستید! آیا این جزو قوانین است؟ لطفا بیشتر توضیح بدهید.
مارابلی: من دارای مالکیت شرکت هایی حمل و نقلی و… هستم که به شکلی جدی به سنگ هم مربوط هستند. ولی کار من به طور مستقیم -مثل؛ تولید، معدن یا کارخانه - سنگی نیست. اگر من بخواهم به شکلی دقیق پاسخ شما را بدهم، باید بگویم که ضرورتا لازم نیست که ریاست یک انجمن حتما از بدنه ی آن صنف باشد. ولی انتخاب رییس از اعضای خود صنف روشی معمول است. قانون هیچ بندی را نه درباره ی ریاست انجمن، نه درباره ی شخص و نه در باب مشخصات لازمه برای این کار تعیین نکرده است. ولی به هر حال به صورت نرمال و منطقی لازم است رییس  با صنف ارتباط داشته باشد. اما در نهایت این رای گیری مخفی است که تعیین کننده ی شخص رییس  آن صنف می‌باشد. رای گیری امری گریزناپذیر است و حتما لازم است قوائد اساسی و اولیه در انتخاب مبتنی بر رای گیری در نظر گرفته بشود.
سؤال: تعداد معادن، کارخانه جات و شرکت های ثبت شده در ایتالیا، به صورت آماری چه رقمی را نشان می دهد؟ هم چنین چه تعداد در انجمن سنگ عضو هستند؟
مارابلی: در اینجا برای ما بیشتر کیفیتی مهم است که هر واحد ارائه می كند، نه تعداد واحدها و بخش های آن.
سؤال: آیا این امکان وجود دارد که حدود اعداد را ذکر کنید؟
مارابلی: بیان چنین رقمی برای من بسیار سخت است، ولی به طور حدودی می توان ۱۰۰ معدن را برشمرد. اما باز این آمار فاقد اهمیت است، چون ممکن است مالک یک معدن دارای ملکیت ۵ معدن باشد و یا برعکس یک معدن تحت تملک ۵ شخص باشد. در نهایت، این ارزش معدن است که حایز اهمیت می باشد. پس تعداد آن ها مهم نیست. این مهم است که شمار تولید معدن چه اندازه است و مهم تر از آن، ارزش تولیدات است که بالاترین درجه اهمیت را دارا  می باشد.
از طرفی دیگر و برای موارد مورد نیاز شخصی در انجمن حضور دارد که دارای تخصص حصول و ارایه ی اطلاعات آماری این چنینی است. حدود تولید سنگ - در ایتالیا - بین ۷ الی ۸ میلیون تن - در سال -   است ( در مقایسه با رقم تولید ایران که بالای ۲۰ میلیون تن برآورد می شود). در مجموعه ی تحت اشراف من، مهم میزان درآمدی است که از استخراج و تولید و فرآوری سنگ سهم انجمن می شود.
سؤال: حدودا چند درصد از افراد فعال در صنف سنگ، از اعضای انجمن سنگ هستند؟
مارابلی: اعضای بسیار بسیار کمی عضو انجمن می باشند. چون ما - در ایتالیا - کلا ۳۵۰ عضو داریم. در حالی که تعداد شرکت ها؛ اعم از شرکت های کوچک و بزرگ، رقمی نزدیک به ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ شرکت  را نشان می دهد. به عنوان مثال؛ در ایتالیا و حتی در دهکده های کوچک هم شاید شرکتی وجود داشته باشد که فقط برای کلیسا تولیدی دارد. در این ارائه ی آماری، این دست مجموعه ها نیز در نظر گرفته شده اند. و اگر در نظر داشته باشیم که تعداد شرکت هایی که در ادارات فعال اند را نیز جزء داده ی آماری مورد نظر قرار دهیم، عددی چند صدتایی به دست خواهد آمد.
سؤال: چند درصد از انجمن را شرکت های صادراتی شامل می شوند؟ و چرا همه ی شرکت ها عضو انجمن نیستند؟
مارابلی: دلیلی وجود ندارد که شرکت های کوچکی که مثلا فقط دارای دو عضو هستند، در انجمن وقت بگذارند و نیازهای خود را بیان کنند. چرا که “شعار انجمن این است که؛ همه ی گستره ی صنف را مد نظر داشته باشد.و وقتی شرکت های کوچک به حمایت از طرف انجمن اعتماد دارند، نیازی نیست در انجمن حاضر شوند. از دلایل دیگر پرداخت هزینه است؛ شرکت های کوچک تر دارای هدفی محدود هستند. -این بدان معنی است که - نه زمان لازم برای حضور در انجمن را دارند و نه برای هدف های کوچک نیازی به  پرداخت هزینه ی انجمن لازم است. پس بنا به دلایل مشابه این چنینی، نیازی نیست - چنین شرکت های کوچکی - عضو انجمن باشند.
البته امروزه، رویکرد ما این است که همه ی شرکت ها به عضویت انجمن درآیند. چون در این مقطع زمانی، هم از نظر مالی تامین هستیم و هم از حمایت دولت برخوردار می باشیم. از طرف دیگر، چون تنها انجمن موجود هستیم و حمایت دولت را نیز داریم، پس - ما لزوما - نیازی نداریم که همه ی شرکت ها عضو انجمن باشند. ضمن این که حتما اهداف تمامی صنف مدنظر ما قرار خواهد داشت. چون در هر حال چه در انجمن باشند و چه نباشند باید تمام اهداف انجمن را دنبال کنند و موظف به انجام اهداف انجمن هستند.
سؤال: چه مشخصه ای باعث شد تا نمایشگاه ورونا به یک رخداد بین المللی در صنف سنگ تبدیل شود؟
مارابلی: نمایشگاه ورونا تشکیلات مجزایی دارد و بحث مختص به خود را دارا است و سیستم آن هم کاملا جدا و خاص خود آن است.
انجمن سنگ ایتالیا توافق نامه ای با نمایشگاه های ورونا، شیامن، ایران - کارارا دارد. با توجه به این نکته که مجری نمایشگاه های نام برده شده تشکیلاتی بازرگانی است و از طرفی انجمن سنگ ایتالیا نیز تشکیلات بازرگانی در داخل خود دارد. پس نوع تعامل ما با این نوع نمایشگاه ها به گونه ای است تا نوعی درآمدزایی برای انجمن داشته باشیم. -ذکر این نکته مهم است که - انجمن سنگ ایتالیا دارای قدرت زیادی است و ارتباط خوبی هم با دولت دارد و این موضوع باعث توجه خوب دولت به انجمن شده و هم چنین شامل درخواست نظر انجمن از طرف دولت در برخی موارد می شود.
سؤال: نظر شما درباره ی صنعت سنگ ایران چیست؟
مارابلی: ایران پتانسیل های بالایی در صنعت سنگ دارد. اما برای مقطع زمانی گذرا، در جامعه به حالت انزوا در آمده است. شما خیلی خوش شانس هستید که بازار داخلی خوبی دارید ولی همان طور که گفتم، برای زنده ماندن این صنعت باید صادرات داشته باشید و در برخی کشور ها حضور خود را تثبیت کنید.
در زمینه ی انتخاب کشورهای هدف نیز باید مطالعات لازم انجام شود و بازار هدف های آن ها هم مد نظر قرار گیرند. چون هر کشوری شرایط و نیازهای خاص خود را دارد و مشکل شما این است که به لحاظ -ساختاری - آمادگی حضور در کشورهای دیگر را ندارید و -خوشبختانه - متوجه این قضیه و اهمیت آن شده اید.
شما باید فعالیت های -زمینه سازی و توسعه ای - خود را با فعالیت های آموزشی در تمامی بخش ها از معدن و استخراج گرفته تا تولیدات، صادرات و… شروع کنید. در این زنجیره و در هر قسمتی شما باید به دانش لازمه ی آن بخش دست پیدا کنید. به عنوان مثال؛ برای صادرات، مؤلفه های دانش صادرات و در قسمت تولید، دانش و فن آوری دستگاه ها و… مد نظر است. مشکل قابل توجه در این بخش دانش شیوه ی بهره وری از تکنولوژی می باشد.
سؤال: چیزی در صنایع مختلف وجود دارد به عنوان؛ روند و جریانی که تغییر دهنده ی مسیر پیش روی است. به نظر شما روند اصلی صنعت و تجارت سنگ در دنیا چیست؟
مارابلی: مشکلی که در حال حاضر برای سنگ طبیعی به وجود آمده است؛ موضوع سرامیک هایی است که در ابعاد بزرگ تولید می شوند. موضوع سرامیک، موضوعی سی ساله می باشد. ولی مشکل جدید صنعت سنگ با آن، ابعاد بزرگ اسلب های سرامیک است.
با توجه به مشکلات رقابتی با تایل های سرامیکی، صنعت سنگ طبیعی باید دنبال کاربردها و راه های جدید تولید باشد. چون هزینه ی تولید سنگ و سرامیک مصنوعی بسیار کم است و حتی می توان در یک اتاق آن ها را تولید کرد. و این موضوع مهمی بر سر راه سنگ طبیعی  است و این صنعت باید دنبال کاربردهای جدید سنگ باشد.

Source: www.tickstone.com